VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Fender Stratocaster
Fender Stratocaster "Rocky"
Tento Fender Stratocaster bol poma?ovaný pod?a predlohy originálu Georgovho Stratocastra "Rocky" pou??itého vo filme Magical Mystery Tour.
sound samplesound sample        viewview
Fender Stratocaster "Rocky"

Niekedy v období ukon?enia natá?ania albumu Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band a odvysielaním piesne All You Need Is Love cez satelitný prenos sa jednotliví beatlovia rozhodli zmeni?? image svojich gitár. V?aka psychedelickej nálade, ktorá vládla v Londýne od jari 1967, Paul, John a George nechali poma?ova?? svoje gitary v psychedelickom štýle. John a Paul zadali zakázku svojim umeleckým priate?om. George spolu so svojou man??elkou Pattie naopak vlastnými silami vytvorili neobvyklé umelecké dielo. Ke???e v tej dobe bolo všetko farebné a pestré, mali by?? aj gitary pekne zdobené. Hlavnou Georgovou gitarou bola v období nahrávania Ser??anta Peppera jeho Fender Stratocaster. Jedeného d????a George a Pattie zobrali náterové farby a štetcom naniesli nieko?ko vrstiev na jej pôvodný lak. Takto vytvoril viacfarebný dúhový efekt. Neskôr poma?ovali aj gitarový "pickguard" - plast a hlavu gitary. Motívmi boli hlavne psychedelické výjavy spôsobené u??ívaním LSD. Takto zmenená gitara dostala meno "Rocky". V novom hranom filme Magical Mystery Tour ju George pou??il po?as scény piesne I Am The Walrus.

Na to, aby bola vytvorená dokonalá kópia, potreboval náš Fero modifikova?? nieko?ko vecí. Ako prvé zakúpil nové AlNiCo sníma?e a nechal prerobi?? celé vnútorné zapojenie. Takto sa dosiahol vernejší zvuk. Gitaru z pôvodnej "sunburst" farby prestriekal na "sonic blue" a postupným ma?ovaním a dola?ovaním detailov sa mu po dvoch mesiacov podarilo dosiahnu?? finálny stav. Na porovnanie našej a Georgovej gitary si mô??ete pozrie?? nasledujúci obrázok


Home |  Biography |  Photos |  Messageboard |  Tour dates |  Audio |  Video |  Playlist |  Gear |  Contact |