´╗┐ The Backwards » Fender Stratocaster
VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Fender Stratocaster
Fender Stratocaster "Rocky"
Tento Fender Stratocaster bol poma─?ovaný pod─?a predlohy originálu Georgovho Stratocastra "Rocky" pou??itého vo filme Magical Mystery Tour.
sound samplesound sample        viewview
Fender Stratocaster "Rocky"

Niekedy v období ukon─?enia natá─?ania albumu Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band a odvysielaním piesne All You Need Is Love cez satelitný prenos sa jednotliví beatlovia rozhodli zmeni?? image svojich gitár. V─?aka psychedelickej nálade, ktorá vládla v Londýne od jari 1967, Paul, John a George nechali poma─?ova?? svoje gitary v psychedelickom štýle. John a Paul zadali zakázku svojim umeleckým priate─?om. George spolu so svojou man??elkou Pattie naopak vlastnými silami vytvorili neobvyklé umelecké dielo. Ke─???e v tej dobe bolo všetko farebné a pestré, mali by?? aj gitary pekne zdobené. Hlavnou Georgovou gitarou bola v období nahrávania Ser??anta Peppera jeho Fender Stratocaster. Jedeného d????a George a Pattie zobrali náterové farby a štetcom naniesli nieko─?ko vrstiev na jej pôvodný lak. Takto vytvoril viacfarebný dúhový efekt. Neskôr poma─?ovali aj gitarový "pickguard" - plast a hlavu gitary. Motívmi boli hlavne psychedelické výjavy spôsobené u??ívaním LSD. Takto zmenená gitara dostala meno "Rocky". V novom hranom filme Magical Mystery Tour ju George pou??il po─?as scény piesne I Am The Walrus.

Na to, aby bola vytvorená dokonalá kópia, potreboval náš Fero modifikova?? nieko─?ko vecí. Ako prvé zakúpil nové AlNiCo sníma─?e a nechal prerobi?? celé vnútorné zapojenie. Takto sa dosiahol vernejší zvuk. Gitaru z pôvodnej "sunburst" farby prestriekal na "sonic blue" a postupným ma─?ovaním a dola─?ovaním detailov sa mu po dvoch mesiacov podarilo dosiahnu?? finálny stav. Na porovnanie našej a Georgovej gitary si mô??ete pozrie?? nasledujúci obrázok


Home |  Biography |  Photos |  Messageboard |  Tour dates |  Audio |  Video |  Playlist |  Gear |  Contact |