VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Sitar - Ravi Shankar
Sitar - Ravi Shankar Superior Model
Na obrázku je sitár Ravi Shankar Superior Model pochádzajúci z Indie. Jednou z najznámejších nahrávok v ktorej zaznel aj tento exotický nástroj je skladba Norwegian Wood z albumu Rubber Soul..
sound samplesound sample        viewview
Sitar - Ravi Shankar
Superior Model

Po nároenom turné v lete roku 1965 si Beatles dopriali zaslú??ený šes?tý??doový odpoeinok. Vo3ný eas vyu??ili na formovanie nových ideí a písanie nových piesní pre nadchádzajúci album Rubber Soul. Na platni sa nachádza pieseo Norwegian Wood (This Bird Have Flown), v ktorej si našiel uplatnenie aj dovtedy netradiený hudobný nástroj - indický sitár. U?? poeas nakrúcania snímku Help! (scéna v indickej reštaurácii s hrajúcimi hudobníkmi v pozadí) zaujal Georga jeho zvuk unato3ko, ??e si v obchodíku India Craft v Londýne zakúpil jeden lacnejší kúsok. Kei??e nepoznal ako sa nástroj ladí a hlavne ako sa na oom hrá, sitár si chví3u pobudol v kúte jeho obývacej izby. Naš?astie to netrvalo dlho a zhodou náhod, pri h3adaní "toho správneho zvuku", ho Beatles pou??ili pri nahrávaní piesne Norwegian Wood. Ako Harrison spimína: "Na hmatníku som vyh3adal správne tóny, zosnímali sme to mikrofónom a bola z to trefa do eierneho".

Indický sitár sa vyvinul z prastarého hudobného nástroja vény. K vzniku nástroja sa via??e ústna tradícia ktorá hovorí, ??e nástroj vynašiel Amir Khusrau. Mal to by? básnik, ktorý pôsobil na dvore šacha Allaudina Khiljiho v Perzii. S ve3kou pravdepodobnos?ou však dochádza k zámene s iným Khusrau Khanom. Ten pomohol zvidite3ni? tento nástroj v rokoch 1800 v okolí mesta Dílí. Súeasné výskumy u?? momentálne spochyboujú aj túto teóriu, no potvrdzujú fakt, ??e moderný sitár sa zaeal objavova? a?? v zobrazeniach v období 19. storoeia. ??ivot Khusrau Khana spadá do tohto easu. Od udomácnenia v Indii po dnešok prešiel nástroj nieko3kými zmenami, ktoré vyústili a?? do podoby štandardného indického sitáru. Klasický sitár ma sedem horných (hlavných) strún a jedenás? a?? trinás? tzv. sympatetických (rezonanených). Na brnkanie po strnách sa namiesto trsátka (ako sme zvyknutí pri gitare) pou??íva "mizrab", ktorý sa navlieka na ukazovák a malíeek pravej ryky.

Home |  Biography |  Photos |  Messageboard |  Tour dates |  Audio |  Video |  Playlist |  Gear |  Contact |