VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
N??stroje

V tejto sekcii nájdete hudobné nástroje, ktoré v sú?asnosti pou??ívajú ?lenovia skupiny The The Backwards na svojich vystúpeniach. (Na rovnakých typoch gitár, bicích a zosilñova?ov hrali v šestdesiatych rokoch aj jednotliví ?lenovia skupiny The Beatles ).

 


VOX

SITAR
Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |