VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Gibson J160E
Gibson J160E
Od 11. septembra`62, sa toto ?udovo nazývané "Jumbo" stalo nástrojom, ktoré bolo pou??ité na všetkých LP skupiny a John a George ich mali ?asto ako zálo??né gitary na svojich ??ivých koncertoch...
Gibson J160E

Pri návštevách v Hamburgu urobili na Georga a Johna ve?ký dojem nástroje Tonnyho Sheridana. Boli to Martin D-28E a dva kúsky Gibson ES-175. Zdá sa, ??e ich inšpirovali nato?ko, ??e si obidvaja po návrate z tretej návštevy Hamburgu v r.62 zadová??ili nové Gibson J160E. Tento model bol daný na trh ešte v roku `54 a bol to akýsi hybrid medzi "flat-top" akustikou a sníma?om P90-single osadenou el.gitarou.

Ke???e J160E nebol v tej dobe be??ne distribuovaný, museli si ich obidvaja Beatlovia objedna?? priamo z Ameriky cez známy Rushworth`s Music Store v Liverpoole. Od 11. septembra`62, sa toto ?udovo nazývané "Jumbo" stalo nástrojom, ktoré bolo pou??ité na všetkých LP skupiny a John a George ich mali ?asto ako zálo??né gitary na svojich ??ivých koncertoch. Ak sa pozorne pozriete na niektoré obrázky z vystúpení Beatles, mô??ete ich zbada?? le??a?? nablízku pri kombách.

Johnove "Jumbo" bolo bohu??ia? ukradnuté na "Christmas Show" vo Finsbury Park v r.`63. Neskôr, po nieko?kých mesiacoch, bola zakúpená identická náhrada. Jediným rozdielom boli dva kruhy okolo akustického otvoru namiesto jedného. Stálo by za zmienku, ??e jedine?ný za?iatok piesne I Feel Fine je zahraný v?aka tejto gitare s tzv. "X-bracing", ?o je prie?na výstu?? tela. Gitara takto reaguje viac na prípadné spätné väzby so zosil??ova?om. Pôvodne bola J160tka v prevedení "tobacco sunburst". Takto zotrvala po celý ?as, a?? ju John pred natá?aním Magical Mystery Tour nechal prema?ova?? na "psychedelic painting" a neskôr bola v roku `68 zbrúsená spä?? na prírodné drevo. V hoteloch Hilton v Amsterdame a Montreale v roku `69 pri Johnovej akcii s Yoko - "Bed In" boli na ??u nama?ované dve karikatúry. Túto gitaru vlastní Yoko dodnes.


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |