VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
H?fner V62 BB
Höfner V62 Beatle Bass
Tak ako Paul, aj náš Miro hrá cez vypnutý výškový a zapnutý basový sníma?...
Höfner V62 Beatle Bass

Paul neprišiel k svojmu hraniu na basovej gitare celkom náhodou. Ke???e sa koncom Júna `61 Stu Sutcliffe definitívne rozhodol opusti?? kapelu, bolo potrebné nájs?? náhradu. Jeho ?oraz ?astejšie výpadky na vystúpeniach spôsobili, ??e ho za?al na base zastupova?? aj Paul. Ke???e bolo pre chudáka ?aváka dos?? nepraktické hra?? na Stuovej praváckej base Höfner 333, rozhodol sa zohna?? si svoj vlastný nový nastroj. V tom ?ase sa skupina nachádzala v Hamburgu a tak sa McCartney za?al obzera?? po hudobných obchodoch. Do oka mu padla Höfner 500/1 bass pre jej tvar tela prezývaná "violin".

Je nieko?ko "zaru?ene pravých" historiek o kúpe (bola asi z obchodu Steinway), ale jedno je však isté. V tom ?ase sa nástroje pre ?avákov vyrábali len na zakázku a s ve?kou pravdepodobnos??ou bola Paulova 500/1ka jedna z prvých ?aváckych basoviek vyrobených v nemeckej fabrike. Takto bola pou??ívaná a?? do roku `63. 4. októbra, pri natá?aní televízneho programu Ready Steady Go!, u?? Paul dr??í v rukách novú, svoju druhú basu zna?ky Höfner. Rozdiel medzi týmito dvoma nástrojmi je v umiestnení jednotlivých sníma?ov na tele gitary a štýle loga na hlave hmatníka. Na V62 boli taktie?? osadené novšie H511B-"staple" sníma?e, oproti starým H510B-"diamond".

Táto druhá 500/1 sa stala hlavným Paulovým nástrojom po?as rokov koncertovania. Zvuk Höfner 500/1 je ve?mi gu?atý a plný s významným stredovo-basovým tónom. Vzh?adom na duté telo je ve?mi ?ahká. Aj po?as hrania vo vyšších pozíciach na hmatníku má pekný silný basový tón a táto vlastnos?? sa evidentne dá rozpozna?? na neskorších nahrávkach Beatles. Jedinou nevýhodou by mohla by?? celková krehkos??. Tak ako Paul, aj náš Miro hrá cez vypnutý výškový a zapnutý basový sníma?. Rythm/Solo je prepnutý v pozícii Rythm a tým pádom sa aktivuje len sníma? pri hmatníku. Za zmienku by mo??no ešte stála "short-scale" - krátka menzúra. Z tohto dôvodu je potrebné zakúpené struny skráti??. Vo výhode je ten, kto si kupuje sady strún bu? priamo z fabriky Höfner, alebo ru?ne vinuté struny zna?ky akú pou??íval aj Paul.


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |