VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Rickenbacker 325v63
Rickenbacker 325v63


Rick v63-ojka je zvukovo a vizuálne ve?mi ?ahko rozpoznate?ná od modelu v59. I ke? by sa mohlo zda??, ??e sú to dve rovnaké gitary, farbou zvuku sa úplne odlišujú...
Rickenbacker 325v63

Po vystúpení v show Ed Sullivana d????a 9.2.1964 sa firma Rickenbacker a jej vtedajší riadite? F.Hall rozhodli venova?? pár nástrojov všetkým gitaristom skupiny Beatles. Takto prišiel k tomuto nástroju aj John a jeho nová 325-ka prišla pred natá?aním druhej show Eda Sullivana v meste Miami. Bol to podarúnok od firmy, so zámerom propagova?? jej zna?ku. Tento "Miami" model sa od predchádzajúceho líšil tenším telom, menšou váhou, dvojdielným "pickguard-om", 5tym korek?ným gombíkom a "Ac`cent"- vibra?nou pákou s novým dizajnom. Podobne ako v prvom prípade u našej v59 boli nutné zmeny, ktoré viedli k vä?šej vernosti zvuku nástroja. Dá sa poveda??, ??e je to jedna z najznámejších gitár skupiny. Objavila sa aj v snímkoch ako A HARD DAY`S NIGHT ?i HELP! a bola taktie?? pou??itá na ka??dom z koncertov na americkom turné v roku `64.

Na túto gitaru sme si prvý krát mali mo??nos?? siahnu?? v New Yorku v roku `98 na známej 48-ej ulici na Manhattane. Trvalo síce ešte dva roky, kým sa všetky úspory ukladané na kôpku minuli na tento "Rick", ale hne? od prvej chvíle sa to stal jeden z hlavných nástrojov na našich live koncertoch.

Neskôr samozrejme pribudol aj gitarový pás zna?ky Vox, ktorý John taktie?? pou??íval. Bol to patent D.Denneyho a T.Jenningsa z firmy Vox v r.`64 a pozostáva z plátkov pochromovaného kovu tak, aby vyzeral ako "hadia ko??a".


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |