VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Rickenbacker 360/12v64
Rickenbacker 325v59
Nástroj na obrázku pochádza z hudobného obchodu v New Yorku. Je zvláštne, ??e je to tá istá gitara, na ktorú sme si mali mo??nost zahrat pri našej návšteve New Yorku v roku `98. Po dvoch rokoch strávených na stene v obchode si nakoniec našla cestu k nám...
Rickenbacker 360/12v64

Firma Rickenbacker bola priekopníkom vo výrobe elektrických gitár. Jedným z dôkazov je aj jej prvenstvo vo výrobe elektrickej 12-strunovej gitary. V ?ase prvej úspešnej návštevy Beatles v USA, vo Februári, `64 sa po generálke v Ed Sullivan Show stretla skupina Beatles s F.Hallom. V hoteli Savoy Hiton sa uskuto?nila malá prehliadka za ú?elom prezentácie gitár Rickenbacker. Jediným neprítomným bol v tom ?ase chorý George. Medzi nieko?kými, vystavenými modelmi bola prítomná aj novovyrobená 12 strunová elektrická gitara v prevedení Fireglo. John poukázal, ??e by mohol tento nástroj Georga zaujíma??. Po skon?ení prezentácie sa všetci presunuli k Georgovi a nechali ho vyskúša?? "12-strunovku". Najprv na nej chví?u brnkal, ale ?oskoro zazvonil telefón a z miestnej stanice rádia sa ho pýtali, ako sa má. George odvetil, ??e celkom fajn a vraj práve skúša nový Rickenbacker. Druhá otázka bola, ?i sa mu pá?i a ke? mu ju zakúpia, ?i ju bude pou??íva??. Ke???e sa mu táto gitara skuto?ne pá?ila, pris?úbil, ??e na nej bude hra??.

Jej charakteristický zvuk je rozoznate?ný na celom albume A Hard Day`s Night. Jednou zo špecialít je patent na usadenie ladiacích k?ú?ov. Skombinovaním systému klasickej a elektrickej gitary sa tvorcovia vyhli neprirodzenému pred???eniu hlavy gitary. "Rickenbacker 12-string" ma ka??dú strunu zdup?ovanú do oktávy a E1 a H sú unisono. Taktie?? sú jednotlivé struny navinuté v opa?nom garde ne?? býva zvykom. Tento postup firma pou??íva dodnes. Výsledkom je silný, hutný zvuk charakteristický svojou zvonivos??ou, akoby hrali dve gitary sú?asne. Na bo?nej strane tela sa nachádzajú dva výstupy, mono a stereo, a je to patent známy ako Rick-o-Sound. Takto mô??e hrá? teoreticky rozdeli?? signál do dvoch gitarových zosil??ova?ov.


previous Rickenbacker 325v59 Rickenbacker 325v63 Rickenbacker 360/12v64 Gretsch 6122 'Chet Atkins' Country Gentleman Gretsch 6119 'Chet Atkins' Tennessean Gibson J160E Fender Stratocaster 'Rocky' Fender Rosewood Telecaster Epiphone Casino Höfner V62 Beatle Bass Ludwig - '65 Black Oyster Pearl next
Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |