VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Gibson J160E
Gibson J160E
Od 11. septembra`62, sa toto ?udovo nazývané "Jumbo" stalo nástrojom, ktoré bolo pou??ité na všetkých LP skupiny a John a George ich mali ?asto ako zálo??né gitary na svojich ??ivých koncertoch...
Gibson J160E

Pri návštevách v Hamburgu urobili na Georga a Johna ve?ký dojem nástroje Tonnyho Sheridana. Boli to Martin D-28E a dva kúsky Gibson ES-175. Zdá sa, ??e ich inšpirovali nato?ko, ??e si obidvaja po návrate z tretej návštevy Hamburgu v r.62 zadová??ili nové Gibson J160E. Tento model bol daný na trh ešte v roku `54 a bol to akýsi hybrid medzi "flat-top" akustikou a sníma?om P90-single osadenou el.gitarou.

Ke???e J160E nebol v tej dobe be??ne distribuovaný, museli si ich obidvaja Beatlovia objedna?? priamo z Ameriky cez známy Rushworth`s Music Store v Liverpoole. Od 11. septembra`62, sa toto ?udovo nazývané "Jumbo" stalo nástrojom, ktoré bolo pou??ité na všetkých LP skupiny a John a George ich mali ?asto ako zálo??né gitary na svojich ??ivých koncertoch. Ak sa pozorne pozriete na niektoré obrázky z vystúpení Beatles, mô??ete ich zbada?? le??a?? nablízku pri kombách.

Johnove "Jumbo" bolo bohu??ia? ukradnuté na "Christmas Show" vo Finsbury Park v r.`63. Neskôr, po nieko?kých mesiacoch, bola zakúpená identická náhrada. Jediným rozdielom boli dva kruhy okolo akustického otvoru namiesto jedného. Stálo by za zmienku, ??e jedine?ný za?iatok piesne I Feel Fine je zahraný v?aka tejto gitare s tzv. "X-bracing", ?o je prie?na výstu?? tela. Gitara takto reaguje viac na prípadné spätné väzby so zosil??ova?om. Pôvodne bola J160tka v prevedení "tobacco sunburst". Takto zotrvala po celý ?as, a?? ju John pred natá?aním Magical Mystery Tour nechal prema?ova?? na "psychedelic painting" a neskôr bola v roku `68 zbrúsená spä?? na prírodné drevo. V hoteloch Hilton v Amsterdame a Montreale v roku `69 pri Johnovej akcii s Yoko - "Bed In" boli na ??u nama?ované dve karikatúry. Túto gitaru vlastní Yoko dodnes.


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |