VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Mimi ako PAUL
PAUL - Miro D??unko "PAUL" - Miro D??unko
basová gitara, spev

narodený: 8.6.1978
znamenie: Blí??enci Blí??enci
ob?úbená piese? od Beatles: Here There and Everywhere
nie od Beatles: How Deep Is Your Love - BeeGees
ob?úbená farba: modrá
ob?úbené jedlo: ?ínske Chop Suey

Košican a sused Dalibora alias "Johna" z druhého konca ulice. Mirova hudobná kariéra sa zaèala odvíja?? u?? od jeho dvoch rokov. V tom èase toti?? dostal malú akustickú gitaru. Neskôr zapadla prachom a a?? na popud kamaráta zo školy ju vo svojich šestnástich rokoch oprášil. Aj u neho sa zvidite¾nil vplyv skupiny Beatles a zaèal s hraním ich pesnièiek.

U?? v detstve pri rodinných návštevách sa u nich doma vä?šinou po?úvali beatlesovky. Po spojení s Daliborom a spoloènom hraní sa za?al prejavova?? jeho talent na perfektnú reprodukciu Paulových vokálov. Aj tu je celkom zaujímavá paralela s Beatles. Ve?a ?udí sa zhoduje v tom, ??e Mirova ve?ká vizuálna podobnos?? a hlasový prejav sa verne pribli??uje jeho vzoru - Paulovi. Okrem jeho tvorby s Beatles má Miro aj ve?kú zbierku platní, CDé?iek a kaziet s Paulovou samostatnou tvorbou s Wings. Miro ovláda hru na sólovej a basovej gitare. Okrem hrania v skupine sa venuje aj vlastnej tvorbe.

ODOSLAŤ EMAIL - PAUL - Miro Dzunko
Prostredníctvom tejto služby máte možnosť poslať svoju správu na e-mail konkrétneho člena skupiny The BACKWARDS. Prosíme užívateľov služby, aby uviedli e-mail, na ktorý vám môžme odpovedať.
vaše meno:
váš e-mail:
váš odkaz:
 
Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |