VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Vox AC100 + T60 Rig
Vox AC100 + T60 Rig 


Náš Miro, tak ako Paul, pou??íva kombináciu lampového zosil????ova?a AC100 a basového reproboxu T60...
Vox AC100 + T60 Rig

Pôvodne vyu??íval Paul starý, ošúchaný aparát, ktorý všetci zhodne prezývali "rakva". Bola to jednoduchá drevená skriña ?iernej farby osadená 15" reproduktorom Goodman. Vyrobená bola na zakázku od Adriana Barbera, gitaristu liverpoolskej skupiny Big Three. Paulov Selmer Truevoice slú??il v tej dobe ako zosil????ova?. To všetko bolo v druhej polovici roku `61. Po skúšobných nahrávkach pre EMI (`62) bol B.Epstein nútený zabezpe?i?? nový aparát. Staré kombá boli v pová??livo zlom stave a nesp?ñali kvalitu pre nahrávanie. Pokia? chceli chlapci dosta?? nahrávaciu zmluvu, museli prís?? na ?alšiu frekvenciu s nie?im novým.

Brian sa rozhodol kontaktova?? firmu Vox, ktorá sa po dohode zaviazala doda?? aparatúru. Vox dodali najprv dva ??ltohnedé AC30 pre Johna a Georga a a?? na jar `63 dostal Paul novu?i?ký T-60 Bass Amplifire. Pozostával zo skrine osadenej 12" a 15" Alnico reproduktormi a jedným z prvých tranzistorových zosilñova?ov s germániovými tranzistormi. Práve tie sa ukázali ako nespo?ahlivé a pri mnohých koncertoch, po ich zahriatí na vyššiu teplotu, vypadávali. Z tohto dôvodu Paul vymenil T60 za hlavu AC30 a pou??il takúto zostavu aj na "Royal Variety Show".

Na obrázku sa nachádza práve ?alšia z kombinácii Beatles pou??itá ako basové kombo. 80W lampový zosil????ova? AC100 s dvoma vstupmi "poháñaný" 4x EL34 a 3x ECC83 sa podarilo zohna?? zo špecializovanej firmy z USA, v sú?asnosti ako jedinej vyrábajúcej produkty zna?ky Vox. Tak ako na pôvodnom Paulovom reproboxe sú aj tu pou??ité Alnico reproduktory a originálny lampový zosil????ova?.

 


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |