VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Vox AC-30TBX
Vox AC-30TBX 


Náš výber padol na "klasiku". Vox AC30TBX je jednozna?ne kvalitný a spo?ahlivý zosil????ova?... 
Vox AC-30TBX

Firma Vox patrí aj v sú?asnosti k "Rolls Royce" medzi výrobcami gitarových zosilñova?ov. Mana??ér skupiny Beatles, Brian Epstain, uzavrel v roku 1962 exkluzívnu dohodu s firmou Jennings Musical Industries (JMI). "Beatles budú v budúcnosti pou??íva?? výhradne kombá zna?ky Vox, ale nebudú musie?? za nich uhradi?? ani libru". Tým sa nahradila stará, opotrebovaná aparatúra zo "šícht" z Liverpoolu a Hamburgu.

Náš výber padol na "klasiku". Vox AC30TBX je jednozna?ne spo?ahlivý a kvalitný zosilñova?, sp?ñajúci nároky na kvalitu a vernú reprodukciu zvuku. Bolo síce potrebné modifikova?? usmerñovaciu diódu, výstupný transformátor a zopár ?alších sú?iastok, no výsledný efekt stojí viac ne?? za to. AC30 funguje v triede A a?? C a má výkon 33W. Najviac vyu??ívame vstupy "Brilliant-Hi". V spojení so silným Alnico sníma?om gitary Gretsch ?i Rickenbacker je sound absolútne autentický.

 


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |